Klak #17 – Bide zuzenetik oker

Zuzenegiak al gara? Korrontearen aurka igeri egiteko kapazak?